Tez Yazımı Danışmanlığı

Tez yazarken ileri düzeyde bir araştırma gerekir. Bunun içinde öğrencinin becerisi ön planda tutulur. Bazı öğrenciler tezlerini kendileri yazarken bazıları da dışarıdan destek almak zorundadır. Çünkü bu

aynı zamanda eğitim sürecinin bir parçası olduğundan dolayı da öğrencinin de becerisini sağlayabilmesi ve kanıtlayabilmesi için önemlidir.

Tez hazırlanırken bir hedef doğrultusunda yapılması gerekir. Bunun içinde planlama önemli bir konudur. Planlama yapılırken ise geliştirme, izleme, değerlendirme ve uygulama gibi bölümler ön plana çıkacaktır. Bizler İstanbul Tez Hazırlama Danışmanlık merkezi olarak öğrencilerimize tez hizmeti verirken her zaman profesyonel bir şekilde hareket etmeyi tercih ederiz.

Tezdeki amaç bazen uzun süreden bu yana çözümlenememiş konular ele alınabilir. Buradaki amaç soruna derinlemesine inerek hiç denenmemiş olan yolları değerlendirip bu anlamda da orijinal çözümler üretebilmektir. Tez uzun ve yorucu bir yolun da başlangıcı olacaktır. Bunun içinde tez yazımının bir sektör haline gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tez yazımı danışmanlığı hizmeti veren çok sayıda firma vardır. Bu firmalar kurumsal olabildiği gibi kendisine kurumsal süsü vermiş kişiler tarafından da hazırlanıyor olabilir. Bunun içinde yüksek lisans tez danışmanlığı alırken dikkatli bir şekilde hareket etmek ve firma konusunda bir ön araştırma yapmak gerekir.

Pek çok öğrenci bu yöntemi internet üzerinden buldukları firmalar tarafından almaya çalışırlar. Bu firmalar bazen uygun fiyatla hizmet verdiği gibi bazen de bir tez yazımının sürecini bildiklerinden dolayı fiyat biraz daha yüksek olabilir. Burada tez hazırlama fiyatları değil yazım ve araştırma şeklidir. İşte burada kurumsallık ön plana çıkacaktır. Tez yazan firma profesyonel anlamda hizmet ediyorsa öğrencinin beklentilerini ve tezin konusunu doğru bir şekilde tespit edip, araştırma ve incelemesini yaparak ona göre bir değerlendirme ve sürecin ilerlemesini sağlayacaktır.

Sağlıklı bir tezin yazım aşamaları vardır. Bu aşamalar ise karar verme, planlama (zamanlama), araştırma, sürecin hakimiyeti ve inanç işte bu aşamaları ne kadar doğru bir şekilde idare edebilirseniz başarınız da o kadar mümkün olacaktır. Eğer ki tezi siz değil de sizin yerinize bir firma yazacaksa o zaman firma hakkında fikir sahibi olabilmek önemli bir konudur.