TEZ YAZIM KURALLARI ÜNİVERSİTELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ?

Tez yazmak başlı başına zorlu bir süreci ifade etmek ile birlikte, bireylerin akademik hayatlarını tamamlayabilmeleri adına gerekli olan ödevleri arasında da yer almaktadır. Bu noktada bazı bireyler, profesyonel firmalardan destek almasına rağmen bazı bireyler ise kendileri tez ödevlerini tamamlamak adına çalışmaktadır. Bu noktada bireylere en çok yol gösterici içeriklerden bir tanesi, tez yazım kılavuzları olarak adlandırılabilmektedir. Tez yazım kuralları içerisinde oluşturulan tez projelerinde, uyulması gereken içerikleri ifade eden bu kurallar, her üniversite adına farklı içerikler ve koşullar ile hazırlanmaktadır.

HER ÜNİVERSİTENİN KURALLARI AYRI

Tez yazım kuralları üniversitelere göre farklılık gösterir mi diye merak eden bireyler adına belirtilmelidir ki bu tarz akademik içerikler, farklı üniversitelere göre ufak farklılıklar ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu noktada her üniversitenin öğrencilerini yönlendirmesi adına oluşturduğu tez yazım kılavuzları yer almaktadır. Bireylerin kendilerini şansa bırakmamaları adına bu tarz yazım kılavuzlarını kendilerine almalarında ve belirli kurallar çerçevesinde ödevlerini gerçekleştirmelerinde fayda bulunmaktadır. Bitirme tezi konusunda üniversitelerin farklı kılavuzlar kullandığını düşünen bireyler bu konuda temkinli yaklaşmalarında fayda bulunmaktadır. Üstelik tez yazılarının eksiksiz olarak tamamlanmasına bu tarz içerikler daha fazla yardımcı olmaktadır. Bireylerin korkulu rüyası haline gelen tez içeriklerinin bu şekilde daha kolay yazılması mümkündür.

FARKLILIKLAR OLSA DA HEPSİ BENZER

Üniversitelerin tez yazım kılavuzları farklılık gösterir mi diye merak eden bireyler adına belirtilmelidir ki hepsinin farklılıkları bulunmaktadır. Ancak belirtilen farklılıklar çok büyük farklılıklar olmamak ile birlikte her üniversitenin tez yazım kuralları hemen hemen aynıdır. Bireyler işlerini şansa bırakmamak ve daha sonrasında problem yaşamamak adına tez yazım kurallarında kendi üniversitelerinin belirttiği işlemlere bağlı kalmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir problem olduğunda ödev ve tez projesi geçersiz sayılabilmektedir. Böyle bir durum yaşanmaması adına hem de bireylerin tezlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri adına tez projelerinde kılavuzdan yardım almaları daha faydalı olabilmektedir. Aynı zamanda belirtilen durumlar bireylerin tez konusunda korkmalarının da önüne geçmektedir.

BÖLÜM BAŞKANININ HAZIRLADIĞI KURALLAR ÖNEMLİ

Üniversitelerin hazırladıkları tez yazım kurallarının yanı sıra aynı zamanda bölüm başkanlarının da hazırladığı kurallar önem taşımaktadır. Genel olarak bitirme tezleri ya da akademik dönemde oluşturulan tezler, bölüm başkanlarının kontrolü altında oluşturulmakta ve bireylerin beğenisine sunulmaktadır. Bu noktada bölüm başkanları, tez ile ilgili ufak değişiklikler yapabildiği gibi aynı zamanda içerik konusunda da öğrencilere müdahale edebilmektedir. Tez yazımı konusunda yetersiz kalan ya da bilgilerini sınamaktan korkan bireyler adına da oluşturulan tez kılavuzları, bölüm başkanlarının da eşliğinde daha kaliteli hale getirilebilmek adına çalıştırılmaktadır. Bu noktada tez yazım kılavuzlarının üniversitelere göre değişiklik göstermesi bir şey ifade etmediği gibi bölüm başkanlarının yardımı da önem taşımaktadır.

 

BÖLÜME VE DERSLERE FARKLILIK  

Üniversiteler tarafından oluşturulan tez kılavuzları, aynı zamanda bireylerin bölümlerine ve oluşturmak istedikleri tezin içeriğine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Tez yazım kılavuzu bu tarz tez projelerini genel anlamları ile ifade eden içerikler olup bireylerin ödevleri sırasında zorlanmamalarına yardımcı olmaktadır. Yine aynı şekilde oluşturulan tez içerikleri, kullanıcıların bölümlerine göre farklılık gösterdiği için elbette ki üniversiteler içerisinde yer alan tez yazım kılavuzları da birbirlerine göre farklılıklar gösterebilmektedir.