Tez Yazdırma Hem Profesyonel Hem Ucuz

www.tezyazdirma.com son on beş yıldır akademik hayatın içinde olup birebir akademik danışmanlık hizmeti veren çok köklü bir firmadır. Profesyonel olarak danışmanlık hizmeti sunarken aynı zamanda dürüstlük ve titizlik düsturu ile çalışmakta kendisine başvuran hiçbir kimseye müşteri gözü ile bakmamaktadır. Çünkü; eğitim bir ticaret olmadığı gibi tezyazdırma.com firmamızda bir ticarethane değildir. Tez yazdırma ihtiyacı ile başvuran bütün lisans, yüksek lisans doktora öğrencilerine en iyi ve en profesyonel şekilde hizmet sunmayı garanti vermektedir. Çünkü; önceliğimiz aldığımız işi en temiz ve kaliteli bir şekilde vererek bize güvenen öğrencilerimizin çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlayarak öğrencinin memnuniyetini sağlamaktır. Memnuniyet odaklı yaptığımız danışmanlık hizmeti tek taraflı olarak yürütülmekten ziyade danışan danışman uyumuna dikkat edilerek yapılmaktadır. Ekip çalışmasının esas alındığı danışmanlık hizmetinde uzman çalışma arkadaşlarımız akademisyeni tecrübeli ve donanımlı hocalarımız ile itina ile yürütülmektedir. Ana çalışma prensibimiz danışan memnuniyeti olduğu için olayın ekonomik yönü arka planda tutulmaktadır. Tez yazdırma fiyatları mümkün olan en alt sınırda tutularak hizmete sunulmakta fakat hiçbir zaman ekonomik boyut kalite ve memnuniyetin önüne geçmemektedir. Fiyat belirlemesi yapılırken öncelikle alanın kapsadığı içerik göz önüne alınarak uygun danışmanlarımız ile istişare edilmekte ve konunun spesifikliği ve özgünlüğü fiyat noktasında önemli olmaktadır. özellikle üniversitelerin belirlemiş olduğu intihal oranı bir tezin kabul edilebilirliğinin en önemli göstergesidir. Bir çalışma en kadar spesifik ve özel olursa olsun intihal kurallarına uyulmadığı takdirde hiçbir zaman onaylanmamakta ve kabul edilmemektedir. Bunun için danışanlara sorduğumuz ilk soru üniversitenizin belirlemiş olduğu intihal oranının yüzde kaç olduğudur. Belirlenmiş olan intihal oranına göre tez yazdırma ücretleri kesin bir karara bağlanmaktadır.

Sunulan akademik danışmanlık sadece lisans, yüksek lisans ve doktora tezi ile sınırlı değildir. İngilizce, arapça, farsça ve Rusça’dan osmanlıca’ya kadar hemen hemen bütün dillerde çeviri hizmetleri uzman tercüman hocalarımız tarafından yapılmaktadır. Çeviri hizmetleri sadece eğitim hayatı için değil iş hayatında proformadan, dosya hazırlanmasına kadar birçok konuda ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Yeni dünyada ikinci dilin kaçınılmaz olması özellikle İngilizce’nin artık bir dünya dili olarak kabul edilerek alınan bütün ürünlerde yapılan bütün işlerde ve kitaplarda insanın karşısına çıkması çeviri hizmetlerini daha da önemli hale getirmiştir. Gerektiği durumda yeminli mütercimler kullanılarak resmi evrak düzenlemelerinde de destek hizmeti sunulmaktadır. Çeviri hizmeti dışında veri toplama, veri girişi ve analiz hizmetleri de uzman istatistikçilerimiz tarafından yapılarak verilerin tablo, grafik ve şekiller üzerinden yorumlanması sağlanmaktadır. analiz bir çalışmanın anlamlı hale gelmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. Çünkü akademik bir çalışmanın sonuçlarının anlamlı olup olmadığı yada literatür ile bağdaşıp bağdaşmadığı ancak yapılacak analiz sonuçları ile ortaya çıkmaktadır. Danışmanlık hizmetimiz kesinlikle masa başı derlenen veri toplama ve analiz işlerini içermemektedir. Masa başı yapılan veri işleme ve toplama bilimsel ilkelere aykırı olup gerçekçi bir sonuç sergilemekten oldukça uzaktır. Dolayısı ile danışanların saha araştırması yaparak verileri elde etmeleri öncelikli konularımızdan birini oluşturmaktadır. Tez danışmanlık hizmeti profesyonel ellerde ve kalemlerde yapıldığı zaman anlam kazanmaktadır. Ticari amaç için yapılan danışmanlıktan değil akademik bir tez küçük bir makale dahi çıkamaz. Çünkü normal bir cümle ile ifade edilen ile akademik bir cümlenin ifade tarzları arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Akademik dil her zaman bütün dünyada kabul edilen gerçekleri yansıtacak şekilde ifade edilmiş olmalı ve toplumun yararına bilgileri içermelidir. Farklı ülkelerde yaşayan bilim insanları aynı makaleyi kendi dillerinde okuduklarında aynı şeyleri anlamalı ve aynı çıkarımlarda bulunmalıdır.