TEZ SONUÇ BÖLÜMÜ NASIL YAZILMALIDIR?

Öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen ve mezun olmaları adına zorunlu tutulan tez yazma aşamasında, bireylerin en iyi içerikleri oluşturabilmeleri adına dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan bir tanesi olan sonuç yazma kısmı ise tez yazarken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi olup projenin kalitesinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bitirme tezi sonuç bölümü, öğrencilerin en çok zorlandıkları noktalardan bir tanesi olmak ile birlikte, verilere ve raporlara dayanmaktadır.

SONUÇ BÖLÜMÜ TEZ BAŞARISI ADINA ÖNEMLİ

Bitirme tezlerinde, öğrencilerin hassasiyet göstermesi gereken sonuç bölümü, bireyin başarılı olması ve tezini kolaylıkla verebilmesi adına da önem taşımaktadır. Genel olarak tez hakkında bilgi sahibi olmayan bireyler, tezin sonuç yazısını okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve varılan sonuçlara ulaşma imkanı sağlayabilmektedirler. Bu noktada tezin diğer aşamalarından daha fazla öneme sahip olan sonuç bölümünde, verilmek istene ana fikrin okuyucuya iletilmesi adına da dikkat etmekte fayda bulunmaktadır. Tezin bölümleri nelerdir diye merak eden bireyler adına giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin olduğunu söylemek doğru olacaktır. Ancak en temel bölümünün ise sonuç kısmı olduğunu tekrar yinelemek, tez yazacak bireylere yol göstermesi adına son derece önemlidir.

AÇIK VE ANLAŞILIR BİR DİL KULLANILMALI

Tez projelerini oluşturulurken, sonuç yazısının gayet açık ve anlaşılır olması büyük önem taşır. Sonuç yazısı tez yazılarında en dikkat çeken noktalardan bir tanesi olması nedeniyle, bu aşamada bireyin açık ve anlaşılır bir şekilde yazması son derece önem taşımaktadır. Anlaşılır yazılan sonuç yazıları, tezin daha fazla birey tarafından öğrenilmesine yardımcı olurken aynı zamanda verilmek istenen mesajlarda en açık şekilde aktarılabilmektedir. Sonuç bölümü nasıl yazılır diye merak eden ve sonuç yazısında iyi bir çıkarmak isteyen bireylerin, tez yazım kılavuzu indirmelerinde ve sonuç yazısında olması gereken noktalara dikkat etmelerinde fayda bulunmaktadır. Aksi takdirde sonuç yazısı, özensiz ve kalitesiz olabilmektedir.

İSTATİSTİKSEL VERİLERDEN VE RAPORLARDAN BAHSEDİLMELİ

Bireylerin tez projelerinde sonuç yazısı oluştururken üzerinde durması gereken bir diğer durum ise istatistiksel veriler ve raporlardan yararlanılmasıdır. Sonuç yazısı genel olarak istatistiksel verilerin çözümlendiği, araştırma boyunca yapılan raporların sonucu döküldüğü bir aşama olması nedeniyle, iyi ve kaliteli ve sonuç yazısı oluşturabilmek adına istatistiksel verileri ve raporları yorumlamakta fayda bulunmaktadır. Tez projelerinin geneli düşünüldüğünde giriş ve gelişme kısımlarının değerlendirildiği bir bölüm olarak adlandırılan sonuç bölümünde, uzun ve derinlemesine bir yorumlama yapılmadığı takdirde, proje yarım kalabilmekte ya da yeteri kadar kaliteli içerik oluşturulamamaktadır. Böyle bir problem yaşanmaması adına sonuç yazısında, detaylara inmek, araştırılan konuya dair çıkarımlarda bulunmak ve yorum yapmak daha faydalı olacaktır.

KESİN YARGILARA VARILMASI GEREKLİ

Tez projesi oluşturulurken sonuç bölümü nasıl yazılmalıdır noktasında merak eden bireyler adına, öncelikli olarak sonuç bölümünde kesin yargılar bildirmek son derece önem taşımaktadır. Bitirme tezi sonuç nasıl yazılır diye düşünen bireylerin sonuç yazılarında, araştırmaları çerçevesinde, kesin yargılar bildirmeleri son derece önemlidir. Sonuç yazısı, projenin sonunu ifade ettiği için kesin olmayan yargılardan kaçınmak, ihtimallerden söz etmek ve çelişkili cümleler kullanmak, daha sonrasına yazının kesin sonuçlara varmadığını göstermek ile birlikte aynı zamanda projenin ciddiye alınmamasına da neden olabilmektedir. Bu noktada bireylerin, araştırma projeleri boyunca konularını ve araştırmalarını detaylı olarak anlamalarında fayda bulunmaktadır. Bireyin projesini en iyi şekilde anlaması, sonuç yazısını da uzun ve anlaşılır bir şekilde oluşturmasına yardımcı olmaktadır.