Tez Nasıl Yazılır?

Tez Nasıl Yazılır?

Üniversite eğitimi öğrencilerin ileriki yaşamlarındaki mesleklerinde oldukça işe yarayacak bilgilerin elde edildiği bir eğitim kurumudur. Öyle ki pek çok işi yapabilmek için o iş hakkındaki temel bilimin öğretildiği üniversite bölümünün bitirilmesi gerekmektedir. Günümüzde herhangi bir üniversite bölümünü kazanmanın oldukça kolay olduğu düşünülürse öğrencilerin rakiplerinin önüne geçmek ve meslek hayatında başarılı olabilmek için yüksek lisans yapmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına girebilmek için öğrencilerin öncelikle lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.  Yüksek lisans eğitimi alabilmek için iyi bir ortalamayla tamamlanan lisans eğitiminin yanında farklı sınavlara da girilmesi gerekmektedir. Özellikle yabancı dil ve ALES sınavı yüksek lisans eğitimi için seçilecek olan öğrencilerin belirlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Bu sınavlardan iyi puan alıp farklı kriterlere uyan öğrenciler yüksek lisans eğitimine başladıklarında onları zorlu bir eğitim hayatı beklemektedir.

Yüksek lisans eğitimi almaya hak kazanan kişiler, üniversite hayatı boyunca öğrendikleri bilgileri bu eğitim programında kullanmak zorundadır. Aksi taktirde öğrenciler hem sınavlarda hem de uygulamalarda zorluk çekebilmektedir. Yüksek lisans eğitimi alacak kişilerin bölümünü tamamen içselleştirmesi ve akademik açıdan üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir. Genellikle 2 yıl süren bu eğitim programından mezun olabilmek için öğrencilerin tez yazması gerekmektedir. Öğrencilerin yazdığı tezlerin akademik değer taşıması ve bilimsel yönden kayda değer olması gerekmektedir. Aksi taktirde tez mezun olmak için yeterli görülmeyebilir ve eğitimin süresi uzayabilir.

Tez Hizmetleri

Yüksek lisans ya da doktora öğrencilerinin bazı durumlarda tez yazmak için yeterli zamanı olmamaktadır. Kısa zamanda profesyonel bir tez yazılabilmesi için öğrencilerin yazım konusunda profesyonel olması gerekmektedir. Bu da genellikle mümkün olmadığı için tez hizmetleri veren şirketlerden yararlanılmaktadır. Şirketimiz İstanbul, Ankara ve İzmir tez hizmeti veren firmaların başında gelmektedir. Firmamız özellikle İstanbul tez hizmeti konusunda diğer şirketlerin lideri konumunda bulunmaktadır. Yazar kadromuzun uzun zamandır tez yazan profesyonel kişilerden oluşması ve firmamızın köklü bir geçmişe sahip olması verdiğimiz hizmetin kalitesinin kolaylıkla anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Tez Hizmeti Aşamaları

Şirketimizin yazar kadrosunda bulunan profesyonel kişiler tarafından tez yazımı sırasında uygulanması gereken adımlar doğru bir şekilde takip edilmektedir. Bilimsek araştırma yöntemleri kullanan ve akademik yazı dili ile tezlerin oluşturulmasını sağlayan yazarlarımız, günümüze kadar pek çok öğrencinin başarılı bir şekilde yüksek lisans programlarından mezun olmasına yardımcı olmuştur. Ankara tez hizmeti veren firmalar arasında adeta bir yıldız gibi parlayan firmamızın bu denli başarılı olmasını saplayan yazarlarımız, üstün hizmet anlayışıyla hareket etmekte ve her daim müşterilerin memnun olmasını amaçlamaktadır. Bunun için tez yazım aşamalarını dikkatlice takip eden yazarlarımız tez yazımı sırasında müşteriler ile sürekli olarak iletişim halindedir.

İzmir tez hizmeti, Ankara tez yazma hizmeti ya da İstanbul tez hizmeti verileceği zaman ilk olarak öğrencilerden bölüm ve dal hakkında bilgi alınmaktadır. Bu bilginin ardından konuyla alakalı uzman yazarlarımızdan birine yönlendirilme yapılmaktadır. Yazarlarımız öğrencilerle fikir alışverişi yapmakta ve en doğru araştırma konusunun belirlenmesi için pek çok farklı kritere dikkat etmektedir. Konu belirlenirken, öğrencinin bilgi ve ilgisi, konu hakkında literatürde bulunan kaynakların ve araştırmaların miktarı ve araştırma sırasında ihtiyaç duyulan verilere ulaşmanın zorluk derecesi değerlendirilmektedir. Öğrencilere seçenekler sunulmakta ve istekler doğrultusunda küçük değişiklikler yapılabilmektedir.

İstanbul, İzmir ve Ankara tez hizmeti alanında uzman yazar kadrosuna sahip olan şirketimizin tez yazımı sırasında uyguladığı ikinci aşamada araştırma önerisi oluşturmaktır. Araştırma önerisi oluşturulurken detaylı bir çalışma yapılmakta ve kararın kesinleştirilebilmesi için tekrardan öğrenci ile iletişime geçilmektedir. Bu sayede tez hakkındaki duyguların ve amaçların keskinleştirilmesi sağlanmaktadır.

İstanbul tez hizmeti firmaları arasında lider unvanına sahip olan şirketimizde çalışan yazarlar, tez yazımının üçüncü aşamasında literatür incelemesi yapmaktadır. Literatür incelemesi sırasında yazarlar, araştırılacak konuya yakın olan pek çok geçmiş araştırmayı okumakta ve önemli noktaları tespit etmektedir. Bu önemli noktalar ve elde edilen veriler ile birlikte yazılan teze katkı yapılmakta ve tezin diğer çalışmalarla uyumlu olması sağlanmaktadır. Literatür incelemesi istenildiği taktirde kronolojik olarak yapılabilmektedir. Ayrıca bu incelemeler araştırmalarda kullanılan yayınlara ya da alt konulara göre ayrılarak yapılabilir.

Tez yazılırken uygulanacak dördüncü adım araştırma hedefinin belirlenmesi ve sorulacak soruların oluşturulmasıdır.  Yazarlarımız araştırmanın hedefini net bir şekilde belirlemekte ve tez yazımı sırasında hiçbir kopukluk yaşanmasına sebebiyet verememektedir. Bu da profesyonel bir tez ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.

Yazarlarımızın uyguladığı beşinci adımda literatür araştırması ile ilgili yazı yazılmaktadır. Bu yazı yazılırken literatürdeki araştırmalar kaynaklara ya da kronolojik sıraya göre ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Bu adımın ardından araştırma kuramları yazılmakta ve araştırma esnasında kullanılacak olan araştırma yöntemleri bildirilmektedir. Sonrasında araştırma bulguları sunulmakta, tartışma oluşturulmakta ve araştırmadan elde edilen sonuçlar beyan edilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir tez hizmeti verilirken uygulanan son iki adım ise özetin yazılması ve bibliyografinin oluşturulmasıdır.