Tez Hazırlamak

İnsanlar okul hayatına başladıkları andan itibaren çeşitli eğitim seviyelerinden geçmektedir. Bu eğitim seviyelerinin tamamlanabilmesi için çeşitli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Neredeysen herkesin gitmeye fırsat bulduğu ilkokulda sınıf atlayabilmek için birkaç sınavdan geçmek yeterlidir. Bu sınavlar genellikle kolay olur ve öğrencilerin seviyeleri hakkında belirleyici değildir. Ortaokulda ise sınavlar daha da zorlaşmakta ve seviye belirleme özelliği artmaktadır. Ancak bu eğitim seviyesinde de insanlar kolaylıkla sınıf atlayabilmektedir. Ortaokulun bitiminde seviye belirleme sınavları yapılmaktadır. Yapılan bu sınavlarda öğrenciler seviyelerine göre ayrılmakta ve kendi ayarında öğrencilerle ders görmektedir. Böylelikle öğrencilerin geleceğe daha iyi yatırım yapması sağlanmaktadır. Lise döneminde, dersler diğer geçmiş seviyelere göre zorlayıcıdır. Bu zorlayıcı derslerden elde edilen bilgilerin öğrenildiğinin test edilmesi ve buna göre üniversiteye yerleştirme yapılması için lise bitiminde sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar öğrencilerin gelecekte hangi mesleği yapacakları konusunda belirleyici rol oynamaktadır.

Lise bitiminde yapılan sınavlar sonucunda istenilen bölüme başlanabilir. Üniversite eğitiminde tamamen mesleğe ve bölüme dayalı bilgiler verilmekte ve insanların geleceğe hazırlık yapması sağlanmaktadır. Üniversitede okunan sınıfın seviyesi arttıkça sınavlar daha da kapsamlı ve zor hale gelmektedir. Sınavların yanında kişileri meslek hayatına hazırlayacak stajlar beklemektedir. Uygulamalı eğitimlerin ve derslerin tamamlanmasından sonra öğrenciler istedikleri taktirde yüksek lisans yaparak akademik hayata atılabilir ya da meslekleri hakkında daha üst bir seviyeye erişebilir. Yüksek lisans eğitiminin alınabilmesi için, öğrencilerin yüksek lisans eğitimi veren üniversitenin kriterlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kriterler pek çok farklı değişkenleri barındırabilmektedir. Kriterlerin yerine getirilmesi ve sıralamaya girilerek yüksek lisans eğitiminin alınmaya başlanması durumunda öğrenciler akademik hayatlarını bir üst kademeye taşımış sayılmaktadır. Akademik hayatın üst seviyeye taşınmasının en büyük göstergesi yüksek lisans eğitiminden mezun olabilmek için tez yazmak zorunda olunmasıdır.

Tez Nedir?

Yüksek lisans eğitiminin yanı sıra doktora eğitimini tamamlamak için de tez yazılması gerekmektedir. Tez yazmak öğrencinin, üniversite hayatı boyunca sahip oldukları bilgi ve birikimleri kullanabilme yeteneğini göstermektedir. Öğrencilerin akademik hayattaki başarılarını ve ciddiyetini öngörmeye yarayan tezler, bir konu hakkında ortaya atılan araştırmalara dayalı fikirlerdir. Tartışma veya iddiaya dayanarak ortaya atılan öneri, bilimsel çalışmalar ve literatür araştırmalarıyla desteklenmektedir. Tezin oluşturulmasındaki asıl amaç, öğrencinin araştırma ve kendini geliştirme yeteneğini kazanmasını sağlamak ve bilime katkıda bulunmasına ön ayak olmaktır. Öğrencilerin yorumlama yeteneklerini de geliştiren tezler araştırmacı bir kişiliğin kazandırılmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Bazı durumlarda öğrencilerin tez hazırlamak için vakti olmayabilir. Tezin zamanında yetiştirilmemesi uzun bir zaman kaybı yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden tezlerin en kısa sürede yetkili kişilere sunulması gerekmekte ve akademik hayata başlanmalıdır. Öğrencileri farklı sebeplerden ötürü tez hazırlayamadığı durumlarda tez hazırlayan yerler yardıma koşmaktadır. Özellikle İstanbul tez hazırlayan yerler açısından oldukça zengin bir şehrimizdir. Bunun dışında Ankara ve İzmir tez hazırlayan yerler denince akla gelen diğer iki şehirdir. Firmamız İzmir, İstanbul ve Ankara tez hazırlayan yerler arasında bulunan ve profesyonel ekibe sahip olan bir kuruluştur.

Tez Nasıl Hazırlanır?

İstanbul tez hazırlayan yerler denince aklan gelen ilk şirket olarak tez hazırlama sırasında tüm adımların doğru bir şekilde yerine getirmesine özen gösteriyoruz. Gösterdiğimiz bu özen Ankara’da da verdiğimiz kaliteli hizmet sayesinde Ankara tez hazırlayan yerler arasında iyi bir yere sahip olmamıza yardımcı oluyor.

İzmir tez hazırlayan yerler alanında da oldukça büyük başarıya sahip olan firmamız tez hazırlama sırasında ilk olarak araştırma konusunu belirlemektedir. Araştırma konusu belirlenirken pek çok hususa dikkat edilmektedir. Özellikle, literatürde konu hakkında araştırmaların bulunmasına, araştırma yöntemleri uygulanırken verilerin kolay bir şekilde elde edilebilmesine ve bizden yardım alan öğrencilerin fikirlerine dikkat edilmektedir. Öğrenci ile detaylı bir fikir alışverişi sonrasında belirlenen konu hakkında tez yazımına başlanabilmesi için araştırma önerisi belirlenmektedir. Araştırma önerisinin öğrenciye uygun bir şekilde belirlenebilmesi için, öğrencinin ileride araştırma önerisi hakkında araştırma yapıp yapamayacağı tespit edilmektedir. Bu tespitler sonucunda araştırma önerisi oluşturulmakta ve yazıya dökülmektedir.

Tez hazırlama işlemlerinde araştırma önerisi oluşturulduktan sonra araştırma konusu ile ilgili literatür taraması yapılmaktadır. Literatür taraması sonucunda elde edilen veriler kayıt altına alınmakta ve teze dahil edilmektedir. Verilerin elde edilmesinin ardından bunlarla bağlantılı olarak araştırma hedefi belirlenmektedir. Araştırma hedefinin belirlenmesinin ardından araştırma ile ilgili sorular oluşturulmaktadır. Yazarlarımız tarafından profesyonel bir şekilde gerçekleştirilen bu aşamalar sayesinde firmamız İzmir tez hazırlayan yerler, Ankara tez hazırlayan yerler ve İstanbul’da tez hazırlayan şirketler arasında lider konuma yükselebilmeyi başarmıştır.

Araştırma sorularının oluşturulmasından sonra, literatür taramasıyla alakalı yazı yazılmaktadır. Bu yazının tamamlanması ve düzenlemelerinin yapılmasının ardından araştırma kuramları ortaya konulmaktadır. Sonrasında araştırma sırasında kullanılan araştırma yöntemleri belirtilmekte ve elde edilen bulgular ortaya konulmaktadır. Sonraki adımda tartışma oluşturulmakta ve özet yazılmaktadır. Ardından İstanbul tez hazırlayan yerler firmamızda çalışan yazarlarımızın kullandığı tüm kaynaklar bibliyografide belirtilerek tez yazımı tamamlanmaktadır.

istanbul tez merkezi, ankara tez merkezi, izmir tez merkezi