Tez Hazırlama

Son sınıf geldiği zaman üniversitelerde her bölümde tez telaşı olur. Tez, bir tartışma ve iddiadan yola çıkarak, herhangi bir öneri ya da fikri ileri sürmek ve bununla alakalı akademik çalışma yapmaktır. Tez hazırlama lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans dönemlerinde son sınıfta olur. Bu sorumluluk öğrencilere araştırma kabiliyetinin kazandırılması için verilir. Bu konuda, bilimsel verilere dayanarak çalışma yapmak gerekir. Bunun için de belli kuralları takip etmek ve taslaklara göre çalışma yapmak şarttır.

 

Tez Hazırlama Aşamalarında Kavramlar

 

Tez hazırlama aşamaları her ne hakkında tez hazırlayacaksanız aynıdır. Sadece ön lisans tezi ve doktora tezi aynı olmaz. Buna hassasiyet göstermek gerekir. Bu çalışmaya başlamadan evvel hipotez, teori, yasa, bilimse yöntem, bilimsel düşünce, bilimsellik gibi detaylara dikkat etmek gerekir. Eğer bu kavramlar hakkında aklınızda soru işaretleri varsa, öncelikle bunların ne anlama geldiğini incelemelisiniz.

 

Hipotez: Bir olay, gözlem, olgu ya da bilimse problemin üzerinde daha fazla çalışma yapma, önermedir. Varsayım olarak da bilinir.

 

Teori: Çeşitli gözlem ve deneylerle doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş; fakat aksiyle ilgili çalışmalar yapılıp, deneylerle aksinin ispatı olma olasılığı olan çalışmalardır. Kuram diye de bilinir.

 

Yasa: Bir diğer adıyla kanundur. Akla ve mantığa uygun, kesin kabul görmüş olan, değişmez nitelik olarak kabul edilen ve aksinin mümkün olmadığı değişmez gerçektir.

 

Bilimsel yöntem: Olguları açıklamak için bilimin kullanılması ve bu konuda gözlem, deneylerin yapılmasıdır.

 

Bilimsel düşünce: Akla, mantığa uygun mevcut değişmez bilgilerin ışığında, bunları kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır.

 

Bilimsellik: Yapılan çalışmanın sistemli ve bilime uygun olarak yapılması anlamına gelir.

 

Tez Nasıl Hazırlanır?

 

Tez hazırlamayla alakalı olarak bazı yolları takip etmek, daha düzenli sonuç elde etmenizi sağlar. Bu konuda ana başlıkları şu şekilde toparlayabiliriz:

 

  • Konu seçimi
  • Konuyu sınırlandırma
  • Hipotez kurma
  • Araştırma metodu belirleme
  • Geçici plan
  • Geçici kaynak oluşturma
  • Okuma ve not alma

 

Bu ana başlıklar yerine getirildikten sonra, tez yazma aşamasına geçilir. Bu süreç de bittikten sonra tez sunumu vardır. Bunların hepsi geniş bir zaman dilimini kapsar. Son ana bırakılan bir projenin başarılı olmasını bekleyemezsiniz. Bu nedenle planlarınızı düzenli olarak yapmanız gerekir.

 

Tez hazırlama sürecinde, konu seçimi en çok önem verilen ayrıntıdır. Bu seçim konusunda ilgilenebileceğiniz konuları seçerseniz, hem hazırlama süreci daha hızlı ilerler hem de konuya daha çok hakim olabilirsiniz. Konuyu sınırlandırma ise, konunun dağılmadan sunulabilmesi açısından önem taşır. Bu nedenle mutlaka seçilen konu üzerine yoğunlaşılması gerekir. Konu seçimi sürecinde örnekler incelenebilir, ya da danışman hocadan destek alınabilir.

 

Takip Edilmesi Gereken Süreç Hakkında

 

Tez hazırlama konusunda takip edilmesi gereken süreçte hipotez ve metodlar önemlidir. Seçtiğiniz konuya yönelik metodunuzu belirlemeniz gerekir. Belirlenen metod doğrultusunda hareket edince, otomatikman daha sistemli bir sunum ortaya çıkacaktır.

 

Genelde bu süreçte geçici plan oluşturulur. Planın geçici olması tamamen araştırmaların derinleşmemesinden kaynaklanır. Konu netleşip araştırmalar derinleştikçe, mutlaka planda güncellemeler olacaktır. bu süreçte oluşan geçici kaynaklar da haliyle güncellenecektir. Kaynaklar konuya göre değişiklik gösterir. Yazılı kaynakların yanı sıra tercih edilen farklı kaynaklar da olacaktır. Bazı seçilen konularda belgeseller kullanılır, görüşlere yer verilir.

 

Ayrıca yapılan tezde sunum aşamasından evvel doğru bir taslağın takip edilmesi gerekir. Taslağın doğru şekilde takip edilmesi, konunun dağılımı ve sunum açısından da önem teşkil eder. Zaten taslak tezi yazan kişi için de yönlendiricidir. Bundan sonraki süreç sunum sürecidir ki, bunda kesinlikle teze sadık kalınmalı ve tüm bilgiler detaylı olarak sunulabilmelidir.