DOKTORA TEZ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Tez projeleri genel olarak basit gözükmesine rağmen, bireyleri uğraştıran ve uzun zaman gerektiren projeler olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada doktora tezleri lisans ve yüksek lisans tezlerine göre daha zor olmak ile birlikte, her tez projesinde olduğu gibi doktora projesinde de bireylerin uymaları gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Tez yazım kuralları noktasında bireylerin belirtilen şemalara uymadıkları takdirde çalışmaları başarısız olabildiği gibi aynı zamanda okul bitirmeleri adına gerekli puanı da alamayabilmektedirler.

İYİ VE ANLAŞILIR BAŞLIK OLUŞTURULMASINA DİKKAT

Doktora tezi yazımında, uyulması gereken en temel kurallardan bir tanesi başlıkların doğru seçilmesidir. Başlıklar tez projelerinde, en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi olmak ile birlikte aynı zamanda projenin dikkat çekmesine de yardımcı olmaktadır. Bu noktada bireylerin, doktora projelerini oluştururken başlık seçimine, dikkat çekici olmasına özen gösterilmesine önem verilmesinde fayda bulunmaktadır. Doktora tezi noktasında, başlıkların anlaşılmaz ya da kısa olması, yanlış bir etki bırakabileceği gibi aynı zamanda projenin prestijinin de azalmasına neden olabilmektedir. Bu noktada ne uzun ne de kısa bir başlık seçilmek ile birlikte aynı zamanda başlığın, konuyu özetler nitelikte olmasına önem verilmesi, doktora tezinin kendini okutturmasına ve ilgi çekmesine yardımcı olabilmektedir.

ÖZET BÖLÜMÜNÜN AÇIKLAYICI OLMASI ÖNEMLİ

Doktora tezleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise özet bölümünün açıklayıcı olmasıdır. Diğer tezlerde olduğu gibi doktora tezlerinde de okurlara bilgi veren en önemli aşamalardan bir tanesini özet kısmı oluşturmaktadır. Özet kısmının yetersiz olması, kelimelerin anlaşılmaz olması ya da kısa bir şekilde oluşturulmuş olması, projenin tamamen zarar görmesine neden olurken aynı zamanda tezin inanılırlığını da arttırmaktadır. Doktora tezi yazım kılavuzu noktasında da belirtildiği için içeriğin ve tezin tamamını etkileyen bir işlem olan özet kısmını, birey tez hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra titizlik ile oluşturmalıdır. Bu sayede içerikler de kalıcı ve ilgi çekici hale gelebilmektedir.

YAPILAN ARAŞTIRMA DOĞRULTUSUNDA SONUÇ YAZISI ÖNEMLİ

Doktora tezinin oluşturulması aşamasında önem verilmesi gereken bir nokta da sonuç yazısıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda oluşturulan sonuç yazısı, proje hakkında en detaylı bilgiyi sağlarken aynı zamanda konu hakkında hiç bilgisi olmayan bir bireyin bile tez konusunu öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Bu noktada doktora tezi oluşturulurken, sonuç yazının uzun tutulması, araştırma boyunca saptanan raporların açıklanması ve yorumlanması, aynı zamanda da istatistiksel verilerden yardım alınması gerekmektedir. Aksi takdirde sonuç yazısı yalın kalabilmekte ve projenin önüne gölge geçirebilmektedir. Bu noktada doktora tezi yazan ya da yazdıran öğrencilerin, sonuç yazısına özellikle hazırlanmaları, titizlik ile çalışmaları ve en uzun zamanlarını sonuç yazılarına ayırmaları faydalı olacaktır.

 

KAPAK VE SAYFA TASARIMI DÜZENİ

Doktora tezi oluşturduktan sonra genel düzen açısından unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi de düzen ve görünümdür. Her ne kadar bireyler içerik ile ilgilense ve düzen ile görünümü önemseme de hocaya ya da tez danışmanlarına proje sunulduğunda, dikkat çekici noktalardan bir tanesini sayfa ve kapak tasarımı oluşturmaktadır. Doktora tezi sayfa düzeni noktasında bireylerin öncelikli olarak sayfa boşluklarına, metin uyumlarına, büyüklük ve küçüklük sıralamalarına dikkat etmelerinde fayda bulunmaktadır. Daha sonrasında ise tez projesinin yetkililere sunulması adına kapak ve içeriklerin oluşturulması da doktora tezlerinde önem taşımaktadır. Aynı zamanda sayfa düzeni ve kapak tasarımına önem verilmesi, özenilmiş bir görüntü oluşturmakta ve hocaların da beğenisini toplamaktadır. Bu noktada önemli olan doktora tezinde, kapak tasarımı adına tez kuralları detaylı incelenmelidir.