Boğaziçi Tez Merkezi

Tez hazırlama proje yazım konusu ciddiyet içerdiği gibi aynı zamanda da bir düzen şeklinde ilerlemesi gerekir. Bu nedenle de tez projesini hazırlarken çok dikkatli ve düzenli bir şekilde hareket edebilmek önemlidir. Bu makalemizde Boğaziçi tez merkezi olarak bir tez hazırlama projesini yazım aşamasına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken önemli düzenlemelerden bahsetmek istedim. Öncelikli olarak bakacağımız konu projenin düzenlenmesi konusunda olacak.

TEZ PROJESİNİN DÜZENLENMESİ

Bir tez projesi hazırlanırken bölüm ve sayfa sıralamasında aşağıda belirteceğim düzen oluşturulması gerekir.

Ön Kapak

Ön kapakta sırayla gidecek olursak önce logo, sonrasında üniversite, proje başlığı, tezi hazırlayan öğrencinin ismi ve soyadı, projenin türü, basım yeri ve basım yılı şeklinde olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken ince ayrıntı ise sayfanın sağ ve sol bölümlerindeki boşluktur. Bu boşlukların 3’er santim olacak şekilde alt ve üstte ise 2’şer santim olmak üzere boşluk bırakılır.

Logoda düzen ise yükseklik konusunda 10 milimetre olması gerekir. Sayfa içerisindeki tüm yazılar ortalanarak 16 punto büyüklüğünde ve büyük harflerle koyu bir şekilde yazılmalıdır. Diğer yazılarda ise punto 12 olarak yazılır.

İç Kapak

İç kapakta da dikkat edilmesi gereken önemli noktalar projenin başlığı, tezi yazan öğrencinin ismi ve soyismi, basım yeri ve yılı yer almalıdır. Burada da yine puntonun ve yazının şekli Ön kapakta olduğu gibi hazırlanmak zorundadır.

Bildirim Sayfası

Bildirim sayfasının nedeni ise yazının orijinalliğini göstermesidir. Bu sayede kamuya açılma şeklini de düzenlemiş olacaktır.

İçindekiler

Bir proje hazırlanırken içerisinde ne varsa hepsi bu alanda belirtilmek zorundadır. Kaynakça, varsa bir ek, bölüm başlıkları gibi konular eksiksiz bir şekilde burada gösterilir. Burası birer satır olarak yazılır. Yazının başlangıcı büyük sonrasındaki her alt başlıklarda ilk baş harf büyük yazılır.

Bir tez içerisinde tablo görsel, sembol gibi kısaltmalar yer alacaksa bu durumda ayrı ayrı sayfalarda olması gerekir. Bunların hazırlanışında da farklı kurallar geçerli olacaktır.

Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi tez yazımı danışmanlığı konusu önemli ve ciddiyet içeren ve belli kurallar dahilinde hazırlanması gereken bir ödev, araştırmasıdır.