BİTİRME TEZİ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Bitirme tezi, oldukça önemli bir proje olarak bilinmek ile birlikte bireylerin bitirme tezi projelerini en iyi şekilde tamamlamaları adına dikkat etmeleri gereken pek  çok nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan ilki olan tez kuralları ise, iyi bir tez yazısının ortaya çıkabilmesi adına gerekli olan kuralları ifade etmektedir. Eğer tez yazıları, belirtilen içeriklere uygun olarak üretilmiyorsa  hem içerik kalitesiz olabilmekte hem de yazıyı tamamlamak daha da zorlaşabilmektedir. Bu noktada lisans eğitimlerini tamamlamak için gerekli olan bitirme tezi projelerinde, dikkat edilmesi gereken kurallara bakmakta fayda vardır.

DİL VE SÖZCÜK SEÇİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Bitirme tez oluştururken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, sözcük ve dil seçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bitirme projelerinde kullanılan dil, hem yazının kaliteli olması adına hem de projenin pek çok birey tarafından okunması adına büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bireylerin bitirme projelerinde, açık ve anlaşılır bir dil seçmeleri son derece önemlidir. Dilin açık ve anlaşılır olması aynı zamanda içeriklerin daha kolay bireylere aktarılmasına yardımcı olabileceği gibi bitirme projelerinin okunma oranını da arttıracaktır. Bitirme tezi nasıl yazılır diye merak eden bireylerin, en temel anlamda sözcük seçimine dikkat etmesi, beraberinde projenin beğenilirliğini de arttıracaktır.

KAPAK VE SAYFA DÜZENİNE ÖNEM VERİLMELİ

Bitirme tezi projelerinde mutlaka dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kapak ve sayfa düzenidir. Bireylerin en son aşamada dikkat ettikleri bir işlem olarak bilinen kapak ve sayfa düzeni, projelerin sunumu aşamasında en çok dikkat edilen noktalardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu anlamda öncelikli olarak bitirme tezine kaliteli bir kapak ve önsöz hazırlamak yararlı olacaktır. Daha sonrasında ise yazı tipinin belirlenmesi, sayfa tasarımının ayarlanması ve satır arası boşluklarına dikkat edilmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda tez yazılarında sayfa düzenine dikkat edilmesi, projenin beğenisini arttırabileceği gibi içeriklerin daha düzenli olarak oluşturulmasına da yardımcı olmaktadır.

ARAŞTIRMA KAYNAKLARI VE TEORİ KULLANIMI ÖNEMLİ

Bitirme tezi oluşturulurken gözden kaçırılmaması gereken bir nokta da projenin kaynakları ve teori kullanımıdır. Proje hazırlanırken, kullanılan kaynakların ve teorik içeriklerin belirlenmesi, hem projenin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmakta hem de sonuç yazısında, tezin daha kalite sonuçlar vermesini desteklemektedir. Bu noktada tez sonuç bölümü örnekleri incelendiğinde sonuç yazılarının kaliteli olmasının en önemli sebepleri arasında kaynakların doğru kullanımı gösterilmektedir. Yine aynı şekilde bitirme tezi projeleri oluşturulurken teorik bir içerikten destek alınması ya da projelerin teoriye dayandırılması da tezlerin içeriklerinin zenginleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu noktada bireylerin, herhangi bir bitirme projesine başlamadan önce öncelikli olarak kaynakları iyi değerlendirmelerinde ve teori kullanımına dikkat etmelerinde fayda bulunmaktadır.

TEZ KULLANIM KILAVUZUNA UYUM SAĞLANMALI

Bitirme projeleri oluşturulurken, temel anlamda en çok üzerinde durulması gereken hususlardan biri, tez kullanım kılavuzuna uyulmasıdır. Her üniversitenin kendisi adına belirlediği tez yazım kuralları bulunmaktadır. Öğrencilerin kendi üniversitelerine uygun olarak tez yazım kurallarını temel alarak çalışmalarını ilerletmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olmayan bireyler adına da son derece önemlidir. Tez giriş konusunda da bu tarz tez yazım kurallarından yararlanmak son derece doğru olmak ile birlikte, tez yazım kılavuzlarında, giriş yazılarının en iyi şekilde düzenlenebilmesi adına detaylı içeriklere ve yazılara da yer verilmektedir. Tez yazma konusunda kendini yetersiz gören bireylerin kolaylıkla bilgi sahibi olabileceği tez yazım kılavuzları, aynı zamanda en kaliteli tez projesinin oluşturulmasına da destekçidir.