BİTİRME TEZİ PROJE DÜZENİ NASIL OLMALIDIR?

Bitirme tezleri, üniversite öğrencileri adına son derece önemli ödevler olmak ile birlikte aynı zamanda lisans eğitimlerini tamamlamaları adına da son derece önemlidir. Her üniversitenin belirlediği farklı bitirme tezi kuralları olmak ile birlikte genel olarak hepsi benzerlik gösterdiği için öğrencilerin, bitirme tezi projesine başlamadan önce uymaları gereken genel tez kuralları bulunmaktadır. Bu noktada bitirme tezi nasıl yazılır diye merak eden bireyler adına, tezin anlaşılmasına yardımcı olan bir kılavuzdan destek almak en iyisi olabilmektedir. Bu tarz bitirme projelerinde tez içeriği olduğu kadar düzenleri de büyük önem taşımaktadır.

ÖNCELİKLE KONU BELİRLENMELİ VE İÇERİK OLUŞTURMA

Bitirme tezinin en iyi şekilde tamamlanması adına öncelikli olarak konu ve içerik düzeninin oluşturulması faydalı olacaktır. Bitirme tezinde en önemli noktalardan bir tanesini konu ve içerik oluşturmaktadır. Konunun en doğru ve aynı zamanda çarpıcı şekilde belirlenmesi, beraberinde tezinde daha kolay yazılmasına ve ilgi çekmesine yardımcı olacaktır. Bu noktada bitirme tezi yazım kuralları nasıl olmalıdır diye merak eden bireyler adına kılavuzlardan yardım almanın yanı sıra tez yazım merkezleri de hizmet vermektedir. Bireylerin isteklerine göre tez hizmetleri sağlayan firmalar aynı zamanda öğrencilerin uğraşmamasına da yardımcı olmaktadır.

TASLAKLAR DOĞRULTUSUNDA KAYNAK ARAYIŞI

Bitirme projesi düzeni oluşturulması adına dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise kaynak arayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynakların en doğru şekilde belirlenmesi, yazının ve tezin daha doğru veriler ile ilerlemesine yardımcı olduğu gibi aynı zamanda kaliteli içeriklerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlamaktadır. Bu noktada bireylerin iyi bir bitirme projesi verebilmesi adına öncelikli olarak kaynakların bulunabileceği, kaliteli bir konu başlığının seçilmesi faydalı olacaktır. Daha sonrasında ise kaynak tarama işleminde birbirinden farklı kaynakların seçilmesi, kaliteli kaynakların bulunması ve kaynak konusunda çeşitli davranılması, beraberinde tez içeriğinin de iyi bir hale gelmesini desteklemektedir. Bu noktada iyi bir firmadan destek almak ya da tez danışmanından bilgi almak en doğrusu olacaktır.

KURAM VE TEORİ DESTEĞİ

İyi bir bitirme projesi oluşturulabilmesi adına kuram ve teorinin tam olarak oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Teori ve kuram oluşturulmadan bir tez yazısı düşünülemeyeceği gibi aynı zamanda oluşturulan konunun bir teoriye dayanması gerekmektedir. Bitirme tezi giriş nasıl yazılır noktasında merak eden bireyler adına giriş yazısının ne uzun olması ne de kısa olması gerekmektedir. Kısa bir giriş yazısı konu hakkında detaylı bilgi oluşturulmasına yardımcı olmayacağı gibi uzun bir giriş yazısı da okuyucunun makaleden sıkılmasına neden olabilmektedir.  Bu noktada bireylerin giriş yazılarında, bilgilendirici ancak orantılı içerik oluşturmasında fayda bulunmaktadır. Aynı zamanda giriş yazısında makalenin nasıl ilerleyeceği ile ilgili de bilgi verilmesi gerekmektedir. Tüm bu detaylara dikkat edilerek tezin titizlikle hazırlanması başarıya ulaşılması için çok önemlidir.

SAYFA VE KAPAK TASARIMI İLE BİRLİKTE SONUÇ YAZISI

Bitirme tezi projelerinin kaliteli bir içerik olabilmesi adına sayfa ve kapak tasarımlarının da en iyi şekilde oluşturulması büyük önem taşımaktadır. İçerikte olduğu kadar düzenin de önemli olduğu tez projelerinde, bilimsel kalitenin yanı sıra görselliğin de sağlanması adına öğrencilerin sayfa ve kapak tasarımını, tez yazma kurallarına göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda kapak tasarımı ile birlikte sonuç yazısı da büyük önem taşımaktadır. Bitirme tezi sonuç nasıl yazılır diye merak eden bireylerin ise sonuç yazısında tüm ulaşılan verilere yer verilmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda sonuç yazısında, araştırılan konu bir sonuca bağlanmalıdır.