Akademinin Önemi ve Devam Eden Süreçleri

Akademik ne demek?

Akademi Yunancadan dilimize geçen bir kelimedir. Akademiyle ilgili olan manasını taşır. Akademi ise bugünkü haliyle ‘yükseköğrenim’ manasını almıştır. Akademik eğitimi ise sürekli öğrenme ve sürekli yenilenme olarak tanımlayabiliriz. Kısa bir tarif yapacak olursak, akademik eğitim bilim adamı olma eğitimidir. Akademik eğitim gerek ülkenin geleceği gerekse bilimin ilerleyişi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Maalesef akademik eğitimde ülkemiz irtifa kaybetmektedir. Bunun sebebi olaraksa ilk karşımıza çıkan iyi dizayn edilmemiş ve yeterli düzeyde eğitimin uygulanmıyor olması karşımıza çıkmaktadır. Akademik eğitim için temelde iyi bir ilk ve ortaöğretim sonrasında da verimli bir şekilde değerlendirilmiş yükseköğrenim dönemi geçirmek gerekmektedir.

Akademik süreç verimli geçirilen üniversite öğreniminin ardından elde edilen yüksek not ortalaması ve çeşitli sınavlardan alınan puanlarla başlar. Bu sınavların ilki olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ten baraj olan en az 70 puan almanız gerekmektedir. İkincisi olan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den de üniversitelere göre değişiklik arz etmesine rağmen en az 50 puan almanız gerekmektedir. Bu aşamaların sonrasında üniversitelerin ihtiyaçlarına göre açıkladıkları akademik kadro ilanlarına müracaat etme hakkını elde edebilirsiniz.

Akademik personel alımı üniversitelerin ihtiyacı olan kadroları açıklamasıyla başlar. Akademik personel kadrolarıyla alakalı duyuruları bizden takip edebilirsiniz. Akademik kariyer sürecinde ilk adım olarak yüksek lisans gelmektedir. Yüksek lisans için kadro açan üniversitelere müracaatta bulunabilirsiniz. Üniversitelerin sistemlerine göre değişiklik gösteren sınavlar var olmaktadır. Ama genellikle üniversite not ortalaması, ALES ve YDS puanları yeterli olmaktadır. Sonrasında başvurulan bölümün ilgili akademisyen kadrolarının oluşturduğu mülakat heyetinin karşısında yüksek lisansa uygun olup olmadığınıza karar verilir. Eğer bu koşulları başarılı bir biçimde geçerseniz, ilk adım olan yüksek lisansa başlayabilirsiniz.

Artık bu aşamadan sonra bilim adamı (akademisyen) olma yolunda ilerlemeye başlayabilirsiniz. Akademik alan mesleki bir kariyerden çok bilimsel bir kariyerdir. Bilim üzerine ekleyerek ve genişleyerek ilerler. Münasebette olduğunuz bilimin derin bir geçmişi vardır ve yeni bir şeyler üretmek için bu geçmişin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar ise genel olarak akademik makaleler adlı bir çatıda toplanmıştır.

Aşırma (intihal) Hakkında Genel Bilgiler

İntihal nedir sorusunun kaba anlamı ile verilecek cevabı aslında aşırmadır. Yani, başka kişilerin görüşlerini ya da düşüncelerini, bilgi kaynağını belirtmeden farkında olarak ya da olmadan kullanmak ve sanki kendi görüşüymüşçesine aktarmaktır. Aynı zamanda intihalin birçok çeşidi de bulunmaktadır. Yaygın olarak yapılan intihal çeşitlerinden biri herhangi birinin kompozisyonunu, makalesini, yazısını, gazetedeki herhangi bir bölümü, derginin bir sayfasındaki yazının başka kişiler tarafından kullanılması ve bunu yaparken bilgileri aldığı yeri kaynak göstermeden yapması olarak bilinmektedir. Bu durum tam anlamıyla kopya etmek ile aynı anlamdadır. Sadece kendi adını ekleyerek bir başkasının bilgilerini diğerlerine aktarmak intihal çeşitlerinin en bilinenidir. Bunun yanı sıra kişinin kendi düşüncesi olmamasına rağmen, başkasının düşüncesini kendisininki gibi yazıya dökmektir. Tabii ki bunu da başkasının görüşü olduğunu belirtmeden yapmaktadır. Bu yazılardaki anlatım ve dil yazar kişiye aitken, yola çıktığı konu kendisinden bağımsız olarak bir başkasına aittir. Son olarak intihal ne demek sorusuna açıklanacak bir çeşit daha, bir başka kişinin yazısını ya da herhangi bir açıklamasının kelimeleri değiştirilerek, cümlelerin yeri karıştırılarak ya da yazıdan çıkartılarak kişinin kendi adıyla ortaya koymasıdır.

Bu gibi konulardan muzdarip olan birçok kişi bulunmaktadır ve başvurdukları çözüm yolu da intihal davaları olmaktadır. Özellikle yüksek lisans, doktora tezleri gibi konularda rastlanabilen intihaller için davaya başvurmak mümkündür. Emek hırsızlığı olarak değerlendiren intihal sonucunda davalı olan kişinin tüm akademik birimlerden uzaklaştırılması, maddi ceza alması gibi durumlar söz konusudur. Ancak yapılan düzenlemeler sonucunda artık bu durumların ortadan kalktığı ve kişilerin akademik görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklamaları da gündemde dolaşmaktadır. İntihal cezası nedir dendiğinde, artık daha kafa karıştırıcı bir durum bulunmaktadır çünkü emek hırsızlığı olarak kabul edilmesine rağmen, davacı kişilerin herhangi bir sonuç alamaması ya da davalının herhangi bir ceza almaması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir.

Genellikle yüksek lisans ve doktora tezlerinde rastlanabilen intihaller, aslında günümüzde yaşanan birçok olay içerisinde de karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle intihal bulma programı gibi sistemler geliştirilmiştir. İntihal yapıldığının tespit edilmesi halinde yapan kişinin belgelerinin işlerliği hükmünü kaybetmektedir ve bazen cezai işlem de uygulanabilmektedir.

Doğru Teknikler İle Kaliteli Makale Yazımı

Üniversite öğrencilerinin veya akademik personellerin hayatlarında büyük öneme sahip olan, onların geleceklerini belirleyecek nitelikte olan Tez çalışmalarının son derece büyük bir özveri ile hazırlanması gerekmektedir. Öyle ki, öğrenciler veya akademik personeller bu çalışmalarını hayatlarının kalanında da kullanmaktadırlar. Kişilerin hem kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve gelecekte bu çalışmaları referans olarak kullanabilmeleri, hem de çalışma yapılan alandaki gelişmelerin önünü açmaları için Tez çalışmalarını profesyonelce gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kişiler bazen bu çalışmaları yoğun olduklarından dolayı veya konunun kapsamından dolayı tek başlarına yapamamaktadırlar. Böyle durumlarda firmamız, kişilere profesyonel destekler sunarak onların amaçlarına en iyi şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır. Geçmişten günümüze pek çok bireyin akademik çalışmalarına katkıda bulunan firmamızda Hazır Makale ve daha pek çok çalışma imkanı bulunmaktadır. Çalışmalar kesinlikle özgün çalışmalar olup, herhangi bir şekilde internetten alınan ve kopyala – yapıştır yöntemi ile sisteme yüklenen çalışmalar sistemde bulunmamaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların öneminin bilincinde olan personellerimiz sayesinde her geçen gün daha iyi çalışmalar ortaya çıkartmaktayız.

Öğrencilerin bir diğer eksik noktası da Makale Nasıl yazılır konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Uzun süredir çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kaliteli ekibimiz sayesinde tez ve ödev yazım kurallarını, makale yazım kurallarını, referansları vb. gibi önemli noktaları dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu sayede kısa sürede kişilerin tercih noktası olmuş durumdayız.

Kişilere sunduğumuz Hazır tez indir köşesinde pek çok alanda yapılmış sayısız çalışmayı bulup indirmek mümkündür. Bu şekilde kişiler ihtiyaçları olan çalışmalara en kısa yoldan erişim imkanı sağlamaktadırlar. Bunun yanı sıra pek çok derste verilen ödevlerin bulunduğu Hazır Ödev İndir köşesi de sitemizde bulunmaktadır. Bu konudaki tecrübemiz ve kaliteli hizmetlerimiz sayesinde herkesin işine yarayacak çalışmaların sistemde bulunması mümkündür. Öğrenciler ve akademik personeller; ihtiyaç duydukları çalışmaları çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak sistem üzerinden kolayca aratabilir ve indirebilirler. Kaliteli çalışmalarımız, verilen işi zamanında yetiştirme özelliğimiz, ödevlere, projelere ve tezlere verdiğimiz özveri, çeşitli alanlarda bilgili ve tecrübeli personellerimiz sayesinde bireylere en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Güvenilir Tez Arama Motorlarıyla İntihal Yapmadan Hazırlanmak

Kişinin hazırladığı belge, sunum ya da yazı gibi evraklarda bir başkasının düşüncesinden yola çıkarak kendi düşüncesini savunurcasına belge hazırlamaya, başkasının belgesinden izinsiz ve bir kısmı ya da tamamı üzere belirtmeden alıntı yapmaya intihal yani aşırma denmektedir. İntihal yapan bir kişi tüm etik kurallarını çiğnemiş ve adeta bir emek hırsızlığı yapmış kabul edilmektedir. Günümüzde haberle konu olan birçok intihal örneği bulunmaktadır. Çok üst seviyelerde olan kişilerin, profesörlerin, uzmanların da yaptıkları intihaller olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler arasında da bu durum son derece yaygın olarak rastlanmaktadır. Bir belge için yapılan çalıntı oranının belirlenmesi, intihal yüzdesi ile hesaplanmaktadır. Yani kişinin metni içerisinde alıntı yapılan kısmın oranlanması anlamına gelen intihal yüzdesi, bazen düşük oranlarda yansıtıldığında alıntısı yapılan kişi tarafından kabul edilebilmektedir. Üniversitelerdeki intihal suçları için verilen izin, %20 oranda görülebilmektedir.

Bugüne kadar ülkemizde ortaya çıkan intihal suçlarının özellikle de akademik makalelerde, lisans ve yüksek lisans tezlerinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen intihal suçları ve oranları da mevcuttur. Düzenlenen yeni yasalara göre kişilere YÖK tarafından belirlenen bir süreç vardır ve önceden 2 yıl olarak belirlenmiş olan YÖK intihal zamanaşımı artık yürürlükten kaldırılmıştır. Artık önemli mesleki düzeylerde ve akademik olaylar altında yapılan intihal suçları, zamanaşımına uğramayarak davalandırılabilmekte, intihal yapan kişi meslekten uzaklaştırılmaya kadar ceza alabilmektedir. Bu ceza para cezası yani tazminat ile çözümlenebilmektedir.

İntihal suçuna en fazla rastlanılan yerlerden biri tez arama motorları ya da merkezleri olmaktadır. Günden güne artan bilgi ağı ile tek tıkla her türlü bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan internet sayesinde de kolay yollarla tez içerikleri bulunabilmektedir. Bunlar dışında üniversiteler için hazırlanması gereken tez önerisi örneği de birçok arama merkezlerinden bulunabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken sadece güvenilir ve özgün tez önerisi örneği bulmaktır. Resmi şekilde hazırlanan tez akademi dilde hazırlanmalı, özgün biçimde içermeli, ya da okulun kabul gördüğü intihal yüzdesine uyum sağlayarak fazlasını kullanmayacak şekilde tezi hazırlanmalıdır. Tez hazırlarken yararlanılan tüm internet sitelerinde ya da YÖK’ün kendi sitesindeki tez bölümünde, kendi tezinin yayınlanmasına izin veren kişilerin yazılarından örnek almak mümkün olabilmektedir.