Akademik Çalışmalardaki En Büyük Sorun Olan İntihalin Tespiti

Çeşitli konularda yapılan çeşitli çalışmalarda, dünya genelinde karşılaşılan en büyük problem intihal olarak ifade edilmektedir. İntihal kavramı, kişinin bir çalışma gerçekleştirirken başka bir yerden alıntı yapmadan bir bilgiyi alması ve kendi çalışması olarak göstermesi şeklinde ifade edilebilir. Bir nevi kopya olan intihalin dünya genelinde önlenmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çünkü intihalin kişileri yanlış yola itme, etik kavramının çiğnenmesi, yapılan çalışmaların ilerlememesi gibi büyük zararları bulunmaktadır.

Etik kavramı, çok dikkat edilmesi gereken bir kavramdır ve intihal, etiğe tamamen aykırıdır. İntihalin engellenmesi amacıyla dünya genelinde çeşitli İntihal Programı şeklinde uygulamalar bulunmaktadır. Bu programlar İntihal Tespit Programı olarak da geçmektedir ve kişilerin çeşitli konularda yaptıkları intihali tespit etme prensibiyle çalışmaktadırlar. Öğretim görevlileri ve çeşitli bireyler de ayrıca, intihalin önlenmesi amacıyla İntihalde dikkat edilmesi gereken hususlar gibi kavramları öğrencilere aşılamaya yönelik hareket etmektedirler. Bu çalışmaların kapsamında bilim etiği gibi dersler bulunmaktadır; ancak bunların çoğu üniversite seviyesinde derslerdir.

İntihalde önemli olan, öğrencilere asıl önemli olanın öğrenme kavramı olduğunun aşılanmasıdır. Kişilere öğrenme motivasyonu verildiği zaman, öğrenciler intihale ihtiyaç duymadan çalışmalarını gerçekleştirecek, internet üzerinden veya çeşitli kaynaklardan verileri, metinleri vb. bilgileri alsalar dahi belirli kurallar çerçevesinde alacaklardır. Dünya genelinde yapılacak çalışmalarda ilerleme kaydedilmesini sağlayacak bir algının yaratılması, herkes için faydalı olacaktır.

Yukarıda belirtilenlere rağmen, öğrencilerin özellikle zorda kaldıkları zaman intihal gibi kavramları tercih etmekten çekinmedikleri; yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Bu yüzden intihalin tespit edilmesi için firma olarak Turnitin Programı gibi kaliteli ve dünya genelinde popüler olan programlar ile kontrollerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bilimin ilerlemesi ve öğrencilere öğrenme motivasyonunun kazandırılması yegane amacımızdır ve bu amaçla çalışmalarımızı özgün olarak sürdürürken, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda bahsedilen programlar ile intihal kontrollerimizi de yapmaktayız.

İntihal tespiti hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler ve intihal raporuna erişmek isteyen kullanıcılarımız için sitemizde İntihal Raporu Örneği bulunmaktadır. Gelişime ve öğrenmeye önem veren bir firma olarak, bizlere müracaat eden bireylere kaliteli hizmetler sunmaktan mutluluk duyarız.

Akademik Hayat

Özellikle Türkiye’de uzun yıllar boyu eğitim ve öğrenim gören kimselerin ortaöğrenim aşamasını tamamladıktan sonra üniversiteye gidip yüksek öğrenim görme hayali vardır. Ve üniversitelerde öğrenim görürken çoğu üniversite öğrencilerinin hayalini akademik kariyer süsler. Okuduğu bölüm alanında uzmanlaşmak ister. Üniversite öğrenimi tamamlandıktan sonra bu kariyer süreci ‘yüksek lisans’ ile başlar. Bu aşamaya ulaşabilmek için üniversite öğrenimi boyunca elde ettiğiniz not ortalaması önemlidir. Lakin iş sadece bununla bitmemektedir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) olan sınavlara da girmeniz ve yüksek denilebilecek puanlar almanız gerekmektedir.

Bütün bu süreçleri tamamlayıp neticeye ulaştığınız takdirde akademik yolun başına girmiş sayılırsınız. Akademik yolda (kariyerde) size yardımcı olacak ve yol gösterecek donanımlı ve bilgili uzmanlara ihtiyacınız olacak. Bu kariyer planlamasında geçmişten gelen ve biriken bir bilgi yoğunluğundan söz edebiliriz. Bütün bu gidişata hakim olan uzmanlardan yardım almanız sizlere kariyerinizi daha sağlam adımlarla ilerleme imkanı sağlamaktadır. Firmamız bünyesinde çalışan donanımlı ve bilgili uzman size bu konularda yol gösterecektir.

Akademisyenlik toplumda statü olarak çok önemli bir yere sahiptir. Akademisyenlik bir meslekten daha çok toplumun geleceğinin garantisi olacak olan insanların varlığıdır. Eğer akademisyen olmak ve kariyerinizi bu yolda ilerletmek isterseniz öncelikle idealist olmanız gerekmektedir. Çünkü akademisyenlik üniversitede öğrenimini gördüğünüz bölümde uzmanlaşmak ve o bölümle alakalı bilimsel çalışmalar yapmaktır. Bu yol yorucu ve zordur lakin gelecek adına çok büyük bir öneme sahiptir.

Peki, akademik danışmanlık nedir?

Akademik eğitim danışmanlığı, öğrencilerin hedefleri doğrultusunda onlar için gerekli olan bütün altyapıyı sağlayan ve organizasyon sağlayan destek birimidir. Bu desteğin profesyonelce sağlanması önemlidir. Firmamız bu konuda hayli donanımlı hizmet sunmaktadır.

Bahsettiğimiz konular genel olarak işin teknik boyutunu oluşturuyor. Bundan sonraki kısmıysa üniversitelerin akademik ihtiyaçlarına göre açtığı kadrolara başvurular yapılmasıdır. Bu kadrolar ve akademi dünyası ile alakalı olan haberleri akademik haber bölümümüzden öğrenip takip edebilirsiniz. Ve sanal haber kaynakları, sanal pazaryerleri olan akademik forumumuzu sizlere takip etmeniz size büyük fayda sağlayacaktır.

Akademik Yolun Tabelaları

Özellikle son dönemlerde YÖK’ün açtığı kadrolara baktığımızda daha önceden alışık olunmayan bir kadro gözümüze çarpıyor: “akademik uzman” kadrosu. Daha evvel böyle bir kadro yoktu, peki nereden çıktı? 2547 sayılı kanunda geçen ibaresiyle “öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcıları” şeklinde uzman kadrolarının ne amaçla açıldığına açıklık getirilmiştir. Uzmanlar literatürde öğretim üyesi sayılmaktadır. Uzman atamaları genellikle 2 yıl olmak üzere süreli olarak yapılmaktadır. Süre zarfında görevi devam eder, süre bittiği takdirde uzatılması mümkündür. Ancak kanunda belirtildiğine göre uzatma işlemi en fazla iç kere tekrar edilebilir.

Türkiye’de akademik açıdan en yetkin kurum YÖK’tür. YÖK, üniversiteleri düzenleyen ve denetleyen, akademik içtihatlarını tertip eden kurumdur. YÖK’te duyurulan akademik kadro ihtiyaçlarına göre üniversitelerde akademisyenler, öğretim üyeleri ve uzmanlar istihdam edilir. Akademik YÖK, Türkiye’de akademik camianın en yetkili olan kurumu ve akademik camia ile alakalı en doğru bilgiye ulaşılabilecek bir kurumdur.

Akademik yayın, bilimsel bilgiler içeren bir yazı türüdür. Bu yayınların genellikle kaynak gösterilen formatta olması ve kaynak belirtmesi gerekmektedir. Akademik bir yayın özgün olmalıdır, intihal(kaynak göstermeme) barındırmamalıdır. İşlenen konu bilimsel bir çerçevede ele alınmalıdır. Bilimin birikerek ilerlemesi açısından bilime, medeniyete ve ülkeye fayda barındırmalıdır. İncelenen ve üzerine çalışılan konu farklı bakış açılarıyla süslenmelidir. Daha önceki benzer çalışmalardan alıntılar yapılarak detaylı bir kurguyla sağlam bir zeminde sunum gerçekleştirilmelidir. Ve en önemlisi üzerinden başka çalışmalar türetilebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.

Akademik yetenek nedir?  

Yetenek, genel olarak “belli bir becerinin veya bilgi öğreniminden faydalanabilme, bir şeyi öğrenebilme yetisi” olarak tanımlanır. İnsan beyni çok kapsamlı çalışsa da her insanın beyni farklı alanlarda daha farklı reaksiyon gösterir. Bu duruma kapasite(gizilgüç) denmektedir. Bu kapasite yaşın ilerlemesine bağlı olarak uzmanlarca geliştirilebilmektedir. Uzmanlar öğrenme gücünü ‘genel yetenek’ olarak tanımlamaktadır.

Akademik yetenek ise kısaca eğitim hayatında ortaya çıkan başarılı olma yeteneğidir. Eğitim hayatında başarılı olmak için gerekli olan yeteneğe ‘akademik yetenek’ denir. ‘zeka’ kavramı daha çok akademik yeteneği ifade etmek için kullanılır. Akademik yetenek, soyut kavramları kullanarak akıl yürütebilmek ve öğrenim hayatında bilgi ve becerileri kullanabilmek için gerekli olan bir yetenek türüdür.